الکتروشوک های قلبی، ماساژور قلبی مکانیکی و AED مارک GS.Corpuls آلمان

الکتروشوک، AED، پالس اکسیمتر و الکتروکاردیوگراف مارک Mediana کره جنوبی

پالس اکسیمتر مارک Medlab آلمان

ونتیلاتور مارک Spencer ایتالیا

ونتیلاتور پرتابل مارک Sinobright

تشک های مواج مارک Suzric-Carilex تحت لیسانس آلمان

چادرهای بیمارستانی مارک EgoZlin مارک جمهوری چک