تشک مواج  تولید شرکت اشتودکار مدل کبیر

- قابلیت استفاده در بخش های بستری و استفاده برای بیماران استیج 2-3 

مجهز به آلارم دیداری و شنیداری Low Pressure و Power Failure

دارای حداکثر ظرفیت خروجی 12Lit/Min

دارای روکش آنتی باکتریال و گواهی عدم ایجاد حساسیت و ناراحتی پوستی

دارای دریچه خالی شدن سریع (CPR) در عرض کمتر از 5 ثانیه

دارای 4 بند کشی جهت سهولت جابجایی بیمار و اتصال محکم به تخت بیمارستانی

با ارتفاع مفید 18 سانتی متر دارای 16 عدد سلول از جنس TPU- 

-دارای استاندارد ISO13485

-دارای IP21